NRK Meny

To nye kraftverksløyve

NVE gjev løyve til Tynjadalen og Fosseteigen kraftverk i Lærdal kommune. Øvre Kvemma kraftverk får ikkje løyve. Kraftverka vil gje ein samla produksjon på om lag 39 gwh årleg. Sentrale tema i vurderinga av prosjekta har vore landskap, terrenginngrep, biologisk mangfald og samla belastning, skriv NVE i grunngjevinga.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.