NRK Meny

To nye kraftverksløyve

NVE gjev løyve til Tynjadalen og Fosseteigen kraftverk i Lærdal kommune. Øvre Kvemma kraftverk får ikkje løyve. Kraftverka vil gje ein samla produksjon på om lag 39 gwh årleg. Sentrale tema i vurderinga av prosjekta har vore landskap, terrenginngrep, biologisk mangfald og samla belastning, skriv NVE i grunngjevinga.

Stor auke i bedriftar som tilbyr opplevingar til turistar
Fotballfeber i Florø før tidenes første fjerderundekamp i cupen
veger, arbeid med reparering etter flommen, hotell, gjestehus, parkeringsplasser med busser, busser