Foreldrepar tiltalt for grov mishandling av barna sine

I fleire månader skal foreldreparet ha mishandla dei to sønene sine på det grovaste. Den eine sonen skal ha mellom anna blitt halden fast for å vere vitne til at broren blei slegen med belte.

Fjordane tingrett 14

MÅ MØTE HER: Ekteparet risikerer inntil seks år i fengsel for vald mot sine eigne barn.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Komande veke må ekteparet i 30-åra møte i Fjordane tingrett. Der blir dei møtt med ein svært alvorleg tiltale etter straffelova paragraf 219, som kan gje opp til seks års fengsel:

«Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler sin eller tidligere eller nåværende ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje»

Frå mars 2012 til november 2013 skal dei ha mishandla begge sønene i familien på det grovaste. I tiltalen heiter det mellom anna:

«Dei mishandla sonen/stesonen mange gonger ved å slå han på hendene og/eller på armar og rygg med eit belte, samt tvinga han til å sitje på knea opp over lengre tid»

Blei slegen mange gonger

Den andre sonen i familien skal ha blitt mishandla ved å bli slått mange gonger i ansiktet, halden rundt halsen og halden mot ein vegg, samt at han måtte sjå på mishandlinga av broren.

Det er peika på i tiltalen at dette også gjeld at den eine parten ikkje greip inn mot det som skjedde, eller forsøkte å hindre at mishandlinga skjedde.

Vil følgje rettssaka

NRK har vore i kontakt med aktor i saka, Sissel Kleiven. Ho vil førebels ikkje uttale seg om det som kjem fram i tiltalen. Ekteparet sin advokat, Rune Totland, har ikkje vore tilgjengeleg for kommentar.

Bistandsadvokat for barna, Bente Hermansen, fortel at den eine sonen no er over 18 år og sjølv kjem til å følgje rettssaka.

Bistandsadvokaten vil krevje at delar av saka skal gå for lukka dører når den startar i Fjordane tingrett. Det er sett av tre dagar til rettsforhandlingane.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.