NRK Meny
Normal

Terina vann sak mot tilsett

Ein kvinneleg tilsett ved Terina i Sogndal har tapt saka ho reiste mot verksemda for usakleg endringsoppseiing.

Kvinna fekk endra arbeidsoppgåver då ho kom tilbake etter svangerskapspermisjon og meinte dette var usakleg.

Sogn Tingrett er imidlertid delt i saka.

Retten sin administrator og ein meddommar frikjenner Terina, medan ein meddommar gjev kvinna medhald.