NRK Meny
Normal

Terina får kritikk

Gilde sitt dotterselskap Terina i Sogndal får kritikk for dårleg internkontroll i rapporten om e.coli-skandalen som vart lagt fram fredag.

Terina Sogndal
Foto: Scanpix

Men det er Folkehelseinstituttet og Mattilsynet som får skarpast kritikk frå det regjeringsoppnemnde granskingsutvalet.

Kjelda til smitten som førte til at eit barn døydde og 18 personar vart sjuke kunne vore funne tidlegare om samarbeidet hadde fungert betre, meiner utvalet.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.