NRK Meny
Normal

Sunnfjordingen gir blaffen i førarkortet

Åtte gonger på tre år er sunnfjordingen stogga med bil, men utan førarkort. Nok ein gang på han i fengsel.

Fjordane tingrett
Foto: Oddleif Løset / NRK

Då politiet stogga mannen i 19. januar og 3. mars i år, var det verken første eller andre gang at sunnfjordingen i 30-åra køyrde bil utan å ha førarkort.

For bota for to tilfelle i 2015 svei ikkje nok. Ei heller dei 30 dagane mannen vart dømd til fengsel i november i fjor for ytterlegare fire turar bak rattet.

No er mannen dømd for å ha køyrt bil for sjuande, og åttande gang, utan å ha førarkort.

Fjordane tingrett er lite imponert over mannen sin køyreaktivitet siste tre åra.

– Den sikta har fullstendig ignorert vegtrafikklova sine krav om førarkort og vist ein totalt manglande respekt for lovverket, skriv tingrettsdommar Gunnhild Grove.

Sett i lys av at tidlegare straffereaksjonar ikkje har vore nok til å hindre mannen i å halde fram køyreaktiviteten utan førarkort, sa retten seg samd i at det var på sin plass med ein streng reaksjon.

Sjølv om mannen tilstod og samtykka til at saka gjekk som tilståingssak, vart mannen dømd til fengsel i 35 dagar.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.