Sulefisk AS får konsesjon

Sulefisk As i Solund har blitt tildelt eit av ti nye såkalla grøne løyve, av totalt 122 søkarar. Det vil seie at selskapet er blant dei som får oppdrettskonsesjonar som regjeringa knytt særleg miljøkrav til. Dette betyr mykje for kommunen, både i form av inntekter og aktivitet, seier ordførar i Solund, Ole Gunnar Krakhelle.