NRK Meny

Støttar vindmølleanke

Fylkeskommunen stiller seg bak og støttar anken til Bremangerlandet Vindpark. Før jul fekk vindmølleparken i Bremanger avslag frå NVE, eit avslag dei har klaga på. Fylkesordførar Jenny Følling har sendt brev til Energidepartementet med støtte til vindparken. Der påpeikar ho at det er nødvendig å seie ja om Sogn og Fjordane skal nå sine mål om meir fornybar energi.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.