Stoppar samanslåing av tingrettar

Domstolssadministrasjonen sitt arbeid med å redusere talet på tingrettar over heile landet blir stoppa. Regjeringspartia, saman med KrF og Venstre, gir no beskjed til Domstoladministrasjonen om at det skal vere stopp i nedleggingar og samanslåingar av tingrettar, skriv Sunnmørsposten. I Sogn og Fjordane har Sogn tingrett og Fjordane tingrett vore tenkt slått saman.