NRK Meny

Stiller krav for å bli storregion

Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane stiller krav om nye og tunge samfunnsoppgåver for å slå seg saman, skriv dei i eit brev til kommunaldepartementet. Dei tre vestlandsfylka har innleia drøftingar om samanslåing. – Vilkåret at vi får eit tungt ansvar for utviklingsorienterte oppgåver og oppgåver retta mot tenesteyting overfor eit stort tal innbyggarar, seier fylkesordførar Jenny Følling (Sp).

Jenny Følling på Sp sitt årsmøte
Foto: Noralv Pedersen / NRK
Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast