Stenger rasteplass

Rasteplassen på Svidalsneset på E39 i Jølster blir stengd frå 14. august og ut året. Årsaka er at plassen skal oppgraderast med ny toalettbygning og ei ny avkøyrsel nærare Vassenden. Rasteplassen vart etablert tidleg på 1990-talet og er no moden for modernisering, seier prosjektleiar Jon Harald Huseklepp i Statens vegvesen.