NRK Meny

Stengd på grunn rasfare

Fylkesveg 609 mellom Førde og Askvoll blir stengd ved Hundsåna frå klokka 19 i kveld til klokka ni laurdag morgon. Årsaka er meldingar om store nedbørsmengder og dermed fare for ras.

Fylkesveg 609 ved Hundsåna
Foto: Hogne Grimelid
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.