Stengd på grunn rasfare

Fylkesveg 609 mellom Førde og Askvoll blir stengd ved Hundsåna frå klokka 19 i kveld til klokka ni laurdag morgon. Årsaka er meldingar om store nedbørsmengder og dermed fare for ras.

Fylkesveg 609 ved Hundsåna
Foto: Hogne Grimelid