NRK Meny
Normal

Statkraft kuttar over 200 tilsette i Norge

Statkraft kutter 500 stillingar for å spare kostnadar. Av desse er over 200 i Norge.

Statkraft Ren energi

KUTT: Statkraft skal spare 800 millionar kroner dei neste åra.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

– Bakgrunnen er at Statkraft har køyrt eit program fram mot 2018, der vi jobbar med må tilpasse oss ei utvikling med vedvarande lågare priser i Norden. Eit forhold som pregar heile bransjen, seier pressetalsmann i Statkraft, Knut Fjerdingstad.

Kraftselskapet har om lag 4200 tilsette og av desse er 3500 arbeidsplassar i Norge. Allereie i 2016 var 84 årsverk kutta, og ytterlegare kutt vert gjort utover året. Statkraft håper å vera i mål med kutta innan utgangen av 2018.

Frivillig avgang

Stillingane vert kutta over heile landet og pressetalsmannen vil ikkje gå inn på kor mange årsverk som vert råka i Sogn og Fjordane.

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft

KONSERNSJEF: Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Det er for tidleg å seie noko om kor vi skal ta stillingane, men på generelt grunnlag vert dei tatt over heile selskapet, seier Fjerdingstad.

Statkraft håper å få unna kutta utan å måtte gå til oppseiing av tilsette.

– Vi håper å gjennomføra dette med frivillige tiltak, men tida vil vise om vi greier det, seier konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen.

Trallebane Høyanger

HØYANGER: Statkraft vil ikkje gå ut med tal på kor mange av dei årsverka som skal kuttast som vert tatt i Sogn og Fjordane.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.