NRK Meny

Staten brukar meir nynorsk enn før

Både departement og resten av statsforvaltninga har brukt meir nynorsk på 2000-talet enn før. I 2014 var 28 prosent av alle stortingsdokument på nynorsk, mot 13 prosent i 2000. Alle skjema for publikum skal liggje føre på både nynorsk og bokmål, og det gjorde 78 prosent i 2013, mot 55 prosent i 2000. Det skriv Ottar Grepstad i boka «Språkfakta 2015».

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.