NRK Meny

Spyttar inn pengar til gondolbana

Etter ei ekstraordinær generalforsamling på Hotel Alexandra i går, har Garaventa AG bestemt seg for å gå inn med ytterlegare 25,7 millionar kroner til gondolbana som er under bygging i Loen i Stryn, det skriv Fjordingen i dag. Garaventa er firmaet som skal levere sjølve gondolbana, og dei står no med ein eigardel på om lag 20 prosent av Hoven Loen AS. Selskapet som først var planlagt å ha ein aksjekapital på 202,5 millionar kroner, er no oppe i 267,5 millionar kroner, og prosjektet er fullfinansiert.

På pynten
Foto: Arkitekt Tore Geir Aaland og siv. ing. Eva Eide Koefoed / Teikning
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.