NRK Meny

Sprengjer snøgavlar

Både Vikafjellet og Strynefjellet er mellombels stengde på grunn av sprenging av snøskavlar.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.