NRK Meny

Sprengjer snøgavlar

Både Vikafjellet og Strynefjellet er mellombels stengde på grunn av sprenging av snøskavlar.

Vegopning på Bergum i Førde kommune