NRK Meny

Sprengjer snøgavlar

Både Vikafjellet og Strynefjellet er mellombels stengde på grunn av sprenging av snøskavlar.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.