Spelar ballen over til bøndene

– Initiativet ligg no hos bondeorganisasjonane. Det sa landbruksminister Jon Georg Dale då han vitja Loen i går. Tidlegare denne veka avviste regjeringa å gje tørkeråka bønder ein krisepakke, men Dale inviterer jordbruket til ei reforhandling av sjølve jordbruksavtalen.
– Eg håpar landbruket er villige til å diskutere, seier Dale.

Jon Georg Dale og Karl Ove Loen
Foto: Silje Guddal / NRK