NRK Meny

Sp fram, men ikkje størst i Førde

Arbeidarpartiet taper terreng, men er framleis største parti i Førde med 27,3 prosent av stemmene. Senterpartiet aukar sin oppslutnad med 9,1 prosentpoeng og endar på 23,4 prosent. Med ein liten vekst endar Høgre med 21,1 prosent av stemmene. Sjå detaljar frå Førde her.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.