Slutt på lange ferjekøer

Det har vore stor trafikk og lange køar ved ferjesambandet Mannheller-Fodnes i dag på grunn av Lerum Cup. Vegtrafikksentralen melder no at trafikken går som normalt igjen.