NRK Meny

Slutt på lange ferjekøer

Det har vore stor trafikk og lange køar ved ferjesambandet Mannheller-Fodnes i dag på grunn av Lerum Cup. Vegtrafikksentralen melder no at trafikken går som normalt igjen.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.