NRK Meny

Slutt for rutehefte på papir

Saknar du ruteheftet for bussar, båtar og ferjer i fylket? Dt er det nemleg slutt på, skriv Firda. Inge Lavoll frå Hestvika i Askvoll reagerer på dette, og peikar på at det ikkje er alle som har korkje tilgang til Internett for å finne ruteopplysningar. Øystein Hundvik i fylkeskommunen opplyser at det ikkje har vore mogleg å lage nye rutehefte, og at det er krav til at alle haldeplassar skal vere elektronisk søkbare.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.