NRK Meny

Skubbar konfliktsakene føre seg

Balestrand, Leikanger og Sogndal kommunar skubbar konfliktsakene føre seg. Det er strid mellom anna om kvar kommunesenteret i ein ny storkommune skal liggja – Leikanger eller i ordførar Jarle Aarvoll (biletet) sin heimkommune Sogndal. I forhandlingane i dag blei avgjerda utsett til 23. mai.

Jarle Aarvoll
Foto: Noralv Pedersen/NRK
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.