NRK Meny
Normal

Politiet skriv ut bøter for over ein million kroner

Vest Politidistrikt skriv ut 103 bøter etter den tre veker lange demonstrasjonen mot fjorddeponiet i Førdefjorden utanfor Vevring i Naustdal.

Aksjonistane i Vevring

AKSJONERTE: Nærast dagleg i tre veker var politiet i Vevring for å fjerne aksjonistar som lenka seg fast til Nordic Mining sine anleggsmaskiner i Engebøfjellet.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Aksjonane forseinka prøveboringa til gruveselskapet Nordic Mining. Selskapet har varsla søksmål mot demonstrantane.

I alt 86 personar vart bøtelagde. Av desse fekk 17 personar to førelegg.

– Kvar bot er på 10 000 kroner, så det skulle bli til saman 1 030 000 kroner, seier fungerande lensmann ved Førde og Naustdal lensmannskontor, Magne Faleide.

Største sidan Alta

Aksjonistar på Engebøfjellet

LENKJER: Aksjonistane lova at aksjonane i februar er berre starten på deira motstand for fjorddeponiet i Førdefjorden.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Demonstrasjonen i Naustdal er den største sidan Alta-aksjonen i 1981, då meir enn 1 000 personar fekk til saman fem millionar kroner for sin protest mot utbygginga av Alta-Kautokeino vassdraget.

Dei fleste av bøtene i Naustdal har gått til medlemer i Natur og Ungdom. Leiar Ingrid Skjoldvær var sjølv blant dei som vart tekne to gonger.

Organisasjonen fryktar følgjene av eit fjorddeponi og meiner gruvedrifta er miljøkriminalitet.

– Nokre har vedteke bøtene, men dei fleste, inkludert meg sjølv, har ikkje godteke dei, sa Skjoldvær etter at dei avslutta den sivile ulydnaden.

I førre veke hadde tre personar vedteke førelegga, medan 12 nekta å godta dei.

Bøter som ikkje blir vedtekne hamnar hos tingretten for vurdering. Då fell også strafferabatten på 2 000 kroner per bot vekk. Mottakaren av bota risikerer også å måtte betale sakskostnader til det offentlege.

– Så får vi sjå kva tingretten seier til førelegga, seier Faleide.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.