NRK Meny

Skriv bok om norske klyngetun

Journalist Eva Røyrane og Jølster-fotograf Oddleiv Apneseth ber om støtte til ei bok om norske klyngetun. Dei to har tidlegare hatt suksess med boka om norske låvebygg. Dei har søkt Riksantikvaren, Kulturrådet, og ei rekkje fylkeskommunar om pengar. Mellom anna ber dei Sogn og Fjordane fylkeskommune om 20 000 kroner. Boka skal gjevast ut på Skald forlag.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.