Sjå Vestlandsrevyen tysdag

Programleder: Mariann Reikerås