Sjå Vestlandsrevyen direkte

I kveldens sending får du reaksjonar på regjeringa si landbruksmelding, ein tur i terapitaxi og kanskje svar på kvifor rogalendingane ikkje vil vere med i Vestlandsregionen.