Foto i samlinga etter fotograf Horne. Familien Kristine Horne Kvammen og Johannes Kvammen med born
Foto: M.N. Horne/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane