NRK Meny

Set opp renta på lån og innskot

Sparebanken Sogn og Fjordane set frå 14. november opp renta på lån med inntil 0,20 prosentpoeng. Dermed blir beste rettleiande rente på førsteheimslån på 2,15 prosent nominelt. Banken aukar også renta på ein del innskottypar. Årsaka er endra marknads- og konkurransesituasjon og at banken over tid har hatt høgare innlånskostnader, skriv Sparebanken Sogn og Fjordane i ei pressemelding.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.