Ser positivt på 2017

NAV ventar lågare arbeidsløyse i Sogn og Fjordane i 2017. Fylkesdirektør for NAV, Tore Thorsnes skriv i ei pressemeldinga at arbeidsløysa ligg an til å bli redusert med 10 prosent samanlikna med i år. Undervisning, jordbruk, skogbruk og fiske er dei yrkesgruppene som har hatt mest positiv utvikling hittil i år.

Tore Thorsnes
Foto: NAV