NRK Meny

Senterpartiet kraftig fram i fylket

Dei første prognosane som kom klokka 21 viser 28,6 prosent oppsluttnad for Senterpartiet. Det er ein framgang på 8,0 prosentpoeng samanlikna med det førre valet. Arbeidarpartiet går tilbake med 2,1 prosentpoeng til 26 prosent. Høgre er tredje størst med 17,8, ein tilbakegang på 1,2 prosentpoeng.

Til no er 40 prosent av stemmene talt opp.

Laster Instagram-innhold
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.