NRK Meny

Selje Sp seier nei til samanslåing

Selje Sp meiner Selje som eigen kommune er det beste alternativet og rår innbyggjarane til å røyste nei til samanslåing. Selje har skrive ei intensjonsavtale om samanslåing med Vågsøy og Vanylven, og skal ha folkeavrøysting i dei tre kommunane 25. april. Selje Senterparti meiner at ei samanslåing vil få store sentraliseringsverknader og dårlegare tenestetilbod på sikt.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.