NRK Meny

Seier nei til flyseteavgift

Eit samrøystes fylkesårsmøte i Frp Sogn og Fjordane krev at flyseteavgifta ikkje blir innført i Norge. Dei ber si eiga regjering om å vrake avgifta som dei meiner vil få negative konsekvensar. Forslaget om ei avgift på 80 kroner per passasjer på utvalte ruter er sendt på høyring av Finansdepartementet. Den er tenkt innført frå 1. april i år.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.