NRK Meny
Normal

Samarbeid skal styrke damefotballen

Eit samarbeid mellom damelaget til Kaupanger og Sogn og Fjordane Fotballkrets (NFF Sogn og Fjordane) skal gi jente- og damefotballen i fylket eit løft.

Samarbeid Kaupanger fotball/forballkretsen

SAMARBEID: Frå v. Ola Flo Zachariassen, Trine Lerum Hjellhaug og Svein Olav Myklebust.

Foto: NFF Sogn og Fjordane

Kaupanger har som mål å rykke opp og etablere seg i 1. divisjon. Men for å greie det må dei samarbeide med andre, seier Trine Lerum Hjellhaug, som er leiar i Kaupanger fotball.

– Vi er ein liten klubb, difor har vi no inngått eit samarbeid med kretsen, og vi ynskjer å bli endå betre på samarbeid med klubbane rundt oss.

Opp gjennom åra har Kaupanger fostra mange toppspelarar, fleire av dei har hamna i toppserien og på ulike landslag. Laget har vore det beste i fylket på damesida i vel 30 år.

– Det skal vere målet framover også, men om vi skal greie å halde på spelarane lengre, må vi ha ein ambisjon om å etablere oss i 1. divisjon.

Imponert over Kaupanger

Avtalen med NFF Sogn og Fjordane inneber tiltak som skal gjere klubben betre både sportsleg og administrativt.

Mange av fotballtalenta på jentesida i Sogn og Fjordane har vore innom Kaupanger , og no håpar både Lerum Hjellhaug og dagleg leiar Svein Olav Myklebust i NFF Sogn og Fjordane at dei skal betre rekrutteringa og utviklinga av spelarane i mange klubbar.

– Dersom vi løfter i lag, vil vi ha eit stort utviklingspotensial. Kretsen støttar arbeidet og ser fram til vidare arbeid med jente- og damefotballen, seier Myklebust.

Han seier at han er imponert over arbeidet Kaupanger fotball driv, etter å ha fylgt det på nært hald siste året.

NFF Sogn og Fjordane har tilsett ein fagsjef barn i ei halv stilling, medan klubbutviklar Ola Flo Zachariassen og styremedlem Marianne Laugerud skal leie arbeidet med å skape nettverk og på å utdanne leiarar og trenarar.

Vil rekruttere frå heile fylket

Trine Lerum Hjellhaug seier det varierer ein del kor god rekrutteringa er innan jentefotballen.

– Målet er at vi skal rekruttere frå heile fylket i større grad enn vi gjer i dag. På kretslaga er det mange potensielle Kaupanger-spelarar. Dei må vi ta vare på og få dei til å spele i fylket før dei reiser ut.

I år har Kaupanger samla dei beste småjente- og jentespelarane i indre Sogn i noko dei kallar KIL U, til trening med Kaupanger ein gong i veka.

– På den måten får dei kjenne på nivået, og så får vi oversyn over det som rører seg av fotballtalent. Dette vil vi vidareutvikle framover, seier Trine Lerum Hjellhaug.

Vegopning på Bergum i Førde kommune