NRK Meny

Ruskøyring i Fjaler

I Fjaler vart ein mann i midten av 30-åra teken for køyring i rusa tilstand i ettermiddag. Han vart teken med til blodprøve og sett i arrest.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.