NRK Meny

Redusert framkomst etter E39-uhell

To bilar har vore involverte i eit trafikkuhell på E39 i Halbrendslia i Førde. Den eine bilen har komme over i motsett køyrebane i ein sving. Dei fire personane som var i bilane vert tekne med til lege for sjekk. Ifølgje Vegtrafikksentralen er det redusert framkomst på staden fram til bilbergar har fått rydda opp.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.