NRK Meny

Redningsselskapet legg ned i Florø

Redningsselskapet sitt lokalkontor i Sogn og Fjordane blir flytta til Bergen. Meir effektiv drift og større miljø for dei tilsette skal vere grunngjevinga frå leiargruppa i selskapet. Olav Steimler som er styreleiar i Redningsselskapet i Sogn og Fjordane, har som ein følgje av flyttinga sagt frå seg styrevervet og meldt seg ut av Redningsselskapet

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.