Promillemistenkt etter trafikkuhell

Ein mann i 30-åra er mistenkt for promillekøyring etter at ein bil køyrde i fjellveggen ved Reed i Gloppen. Mannen vart framstilt for lege og vart mellombels fråteken førarkortet. Ingen personar vart skadde i uhellet.