NRK Meny
Normal

Politiet: Medbragt alkohol blir forbode på festivalar

Har du vore vand med å ta med eiga drikke på festival. Det vil politiet no ha slutt på.

Storåsfestivalen - festivalcampen

EIN DEL AV KULTUREN: Å drikke medbrakt alkohol er ein del av kulturen på mange festivalar. No vil politiet ha slutt på dette og at deltakarane i staden må kjøpe alkoholen på festivalen.

Foto: Ellinor Hansen

I staden krev Politidirektoratet at arrangørane må søkje om skjenkeløyve for heile festivalområdet, inkludert camping- og parkeringsplassar. Aftenposten skriv at direktoratet nyleg i eit brev til alle politidistrikta har presisert korleis alkohollova skal forståast.

– Ikkje mogeleg å gjennomføre

Overfor avisa stadfestar direktør for politifagavdelinga i direktoratet, Kristin Kvigne, at pålegget om å søkje skjenkeløyve også gjeld for campingplassar som høyrer til musikkfestivalar.

Kvigne ønskjer ikkje å kommentere saka overfor NRK i dag. I staden viser ho i ein e-post til brevet direktoratet har sendt ut til politidistrikta.

Saka har kome opp i samband med at politiet set ned foten for russearrangement der folk har med seg alkohol sjølve.

– Eg er veldig forundra. Det vil ikkje vere mogeleg å gjennomføre ei slik ordning for oss, seier dagleg leiar for Norsk Countrytreff på Breim, Arve Kleppe.

Kvart år husar festivalcampen hans over 2000 personar som for det meste bur i campingvogner og -bilar i tilknyting til festivalområdet. For mange er livet på campingplassen det som er festivalen.

Forundra over Frp-ministeren

Kleppe har ikkje meir kunnskap om saka enn det som står i avisa, og han er i villreie om korleis politiet tenkjer.

– Det uråd å vite korleis publikum vil reagere. Ei løysing kan jo vere å setje bort drifta av campingplassen til andre, men eg veit ikkje om forbodet også gjeld vanlege campingplassar.

Han seier dei no vil bruke tid på å setje seg inn i saka, og Kleppe har allereie snakka med andre arrangørar. Dei vil no jobbe for å få endra pålegget.

– Det forbausar meg skikkeleg at eit slikt pålegg kjem med ein justisminister frå Framstegspartiet, seier Kleppe.

– Tener ikkje pengar på campen

Også festivalsjef Viggo Randal i Utkant-festivalen i Gulen er forundra. Verken han eller Kleppe opplever problem med at folk har med seg eigen alkohol på festivalcampen. I Skerjehamn bur svært mange av deltakarane i også eigne båtar.

– Pålegget er veldig underleg. Ettersom eg forstår gjeld det ikkje båtar. Det betyr for vår del at har du nok pengar til båt, kan du drikke medbrakt, men bur du i telt på land kan du ikkje gjere det, seier Randal.

Positive på Malakoff

Heller ikkje hos den største festivalen i Sogn og Fjordane, Malakoff, på Nordfjordeid har dei alle svara på kva regelendringa vil føre til.

– Det for tidleg å seie noko om konsekvensane. Vi må først finne ut av dette i dialog med dei som skal handheve reglane, kommunen og politiet. Eg vel å sjå positivt på dette. Dette er ei utfordring vi mest mogeleg må ta, og dette skal vi få til, seier dagleg leiar Arnt Ivar Naustdal.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.