NRK Meny
Normal

Politiet legg vekk «Sylvarnes»-uhellet

Politiet legg vekk uhellet med rutebåten «Sylvarnes» i Florabassenget i juni. – Det er ikkje bevist noko straffbart forhold, seier politiførstebetjent Kjell Magne Barsnes.

Fjord1 krasja med gjestebrygga

KRASJA: Politiet konkluderer med at det var tekniske årsak til at «Sylvarnes» krasja i gjestebrygga ved Fugleskjærskaia i sommar.

Foto: Egil Aardal / NRK

Det vart tidleg peika på teknisk svikt som mogleg årsak til at båten med 15 personar om bord rende i gjestebrygga ved Fugleskjærskaia i juni .

Ingen personar vart skadde, men ein fritidsbåt sokk medan to andre båtar fekk skade.

– Sjøfartsdirektoratet har gjort sine undersøkingar av båten og har konkludert med at det er teknisk svikt som er årsaka, seier politiførstebetjent Kjell Magne Barsnes ved politistasjonen i Flora.

Kunne ikkje gjort meir

«Sylvarnes» var like før uhellet til service . I etterkant har Sjøfartsdirektoratet gått grundig gjennom framdrifts- og styresystemet på «Sylvarnes». Dei konkluderte med teknisk svikt.

Dermed la politiet i førre månad vekk saka mot båtføraren.

– Vi har heller ikkje funne noko som tyder på at førar kunne gjort noko annleis enn han gjorde for å hindre ulukka, seier Barsnes.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.