Politiet kan bruke redningsskøyter

Ei ny beredskapsavtale gir politiet moglegheit til å nytte seg av 50 redningsskøyter langs kysten, skriv Fjordenes Tidende. Avtala tredde i kraft 1. februar, og gjer at politiet kan kalle inne redningsskøyter i akutte oppdrag.

Redningsskøyta Simrad Buholmen
Foto: privat