Parkeringar kan hindre naudetatane

Politiet opplyser om parkeringar i Solvornvegen i Luster som kan gjere det vanskeleg for naudetatane og ta seg fram. Dei oppfordrar bilistar i området til å parkere på ein måte som ikkje hindrar naudetatane.