NRK Meny
Normal

Pågripen for valdtekt – sparka politimann

Ein mann 30-åra er i Sogn tingrett dømt til tretti timar samfunnsstraff for å ha skjelt ut og angripe ein politimann.

Sogn tingrett

FEKK SAMFUNNSSTRAFF: Sogningen må no gjere opp for seg, etter å ha blitt dømt for truslar og vald mot ein politimann.

Foto: Arve Uglum / NRK

For snart eit år sidan vart mannen pågripen i sin eigen heim etter mistanke om valdtekt. Denne saka mot han vart seinare lagt vekk. På veg til arresten vart mannen stadig meir hissig og byrja å slenge med kjeften. Mellom anna kalla han politimennene for «forbanna idiotar», «forbanna homo», «skadde i hovudet».

Ved ein stopp på ei ferjekai bad mannen om å få gå på toalettet. Då han fekk beskjed om å vente til dei var komen på ferja, urinerte han i staden i politibilen.

Vel om bord freista mannen å henge seg i bilbeltet. Vedkomande var svært rusa, ei utandingsprøve teken før han vart sett i politibilen viste eit utslag på over to i promille.

Tumultane heldt fram då mannen skulle settast på cella. Han vart beden om å ta av seg jakka, fordi ho hadde fleire snorer han kunne bruke til å skade seg sjølv med. Sogningen nekta, sjølv om han vart tilbydd fleire teppe for å halde seg varm.

I basketaket som følgde sparka mannen ein politimann i kneet, før han langa ut med to slag mot hovudet til same politimann, då vedkomande var i ferd med å forlate cella og stod med ryggen til. Det første slaget bomma, medan slag nummer to vart parert.

I same dom vart mannen i 30-åra funnen skuldig i å ha køyrt utan førarkort, eit førarkort han hadde mista for godt etter ein promilledom i 2007.

I retten tilstod mannen alle punkta i tiltalen. For ugjerningane vart han dømt til tretti timar samfunnsstraff, alternativt tretti dagar i fengsel. Mannen må òg dekke sakskostnadene på sju tusen kroner.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.