NRK Meny
Normal

Pærebrann i Gulen

Den frykta plantesjukdommen pærebrann er også i år påvist i Gulen.

Mattilsyent har kontrollert heile fylket for pærebrann-smitte, men berre funne sjukdommen i Eivindvik.

Pærebrann angrip i hovudsak prydbuskene bulke-mispel og pile-mispel, men kan spreie seg til eple- og pæretre.

Mattilsynet har sett i verk tiltak for å ta knekken på smitten i Gulen.  

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.