Ordførar skuffa etter vekklegging

Gulen-ordførar Trude Brosvik synest Økokrim si avgjerd i saka mot Trafigura er skuffande. No ber ho regjeringa sjå på lovverket.

Ordførar i Gulen, Trude Brosvik.

SKUFFA: Ordførar Trude Brosvik i Gulen vil ta kontakt med Erik Solheim for å sjå om det er mogleg å endre lovverket.

Foto: Heidi Lise Bakke / NRK

- Eg synest det er negativt og skuffande, og eg trur det gjer noko med rettferdskjensla til folk. Det er vel ingen som er i tvil om at Trafigura har visst kva avfall dei leverte, seier Trude Brosvik.

Legg bort saka mot Trafigura

I 2007 eksploderte ein tank ved Vest Tank sitt anlegg i Sløvåg i Gulen. Kraftig svovellukt la seg over bygda, og førte til at fleire hundre menneske i området ble sjuke.

Vest Tank-eigarane vart dømde, men det var Trafigura som frakta giftig avfall og svovelhaldig bensin til Vest Tank sitt anlegg.

Men: Økokrim har etter etterforsking bestemt at dei ikkje vil gå til sak mot Trafigura i Norge.

Ber om endringar i lovverket

Etter fleire år med Vest Tank-sak hengjande over kommunen, er Trude Brosvik skuffa.

- Eg trur ikkje går på viljen til Økokrim. Men dei ser nok at lovverket ikkje er godt nok til å få dei dømde. Det er er rett vurdering av økokrim, men då må styresmaktene raskt på bana og ta initiativ til å betre lovverket slik at det tek vare på innbyggjarane, seier Gulen-ordføraren.

Ho meiner det eksisterer eit smutthol i lovverket, som gjer at store råvareforhandlarar kan prosessere i rom sjø - og at dei dermed ikkje blir handsama på same måte som leverandørar frå ein annan stat.

- Eg avventar no dagen i dag for å sjå om det hjem noko frå regjeringa. Kjem det ingenting, sender vi eit brev der vi ber Erik Solheim ta tak i lovarbeidet rundt dette, seier Brosvik.

Eksplosjon Sløvåg

EKSPLOSJON: Den kraftige eksplosjonen skjedde på Sløvåg i Gulen for tre år sidan.

Foto: Kåre Ness

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.