NRK Meny

Ordførar har fått ny jobb

Ole Gunnar Krakhellen, nyleg avgått ordførar i Solund, blir kommunalsjef i Sogndal kommune. Det skriv Sogn Avis. 29-åringen frå Høgre har ein periode bak seg som ordførar i Solund. Krakhellen har framleis nokre varaverv i fylkespolitikken, men seier til avisa at han vil vere forsiktig med kva politiske oppdrag han tek på seg.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.