NRK Meny
Opning av skyttarhus
Første hybridferje er på plass på Anda-Lote