Opnar etter uveret

Fylkesveg mellom Brekke og Instefjord-Brekke er venta å opne om lag klokka 16. Vegen har vore stengd på grunn av uver og oppryddingsarbeid.