Opna etter flaum

Fylkesveg 610 i Gaular er opna att mellom Osen bru og Eldalsosen. Vegen har vore stengd i fleire dagar på grunn av flaum ved Hestad Kapell. Vegen vart opna i 0830-tida.