NRK Meny

Ønskjer meir bandtvang

Gloppen sau- og geit ynskjer å utvide bandtvangsperioden i kommunen. Årsaka er at mykje av småfeet ikkje er kome i hus til 20. august, som er tida bandtvangen tek slutt. Laget trur dette kan vere med og sikre at småfe kjem i fjøs utan å verte skadelidande av lause hundar på beitemarka. I eit brev til kommunen søkjer dei om at perioden blir frå 1. april til 1. november.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.