NRK Meny
Normal

Nedgangen i oljenæringa gjer at folk søkjer seg til ferjejobbar

Store nedskjeringar i oljebransjen fører til lettare rekrutteringsarbeid for ferjeselskapa.

Ferje

MEIR ATTRAKTIV: Ferjer som «Lote» er blitt meir ettertrakta som arbeidsplass på grunn av nedgangen i oljenæringa.

Foto: Johan Moen / NRK

Etter mange år med kamp om dyktige og kvalifiserte arbeidstakarar ser ferjeselskapa at trenden no har snudd.

Driftssjef Stian Hårklau i Fjord1 konstaterer at bunken med søknader er høgare enn på lenge.

– Vi merkar auka pågang på våre ledige stillingar. Det er lettare å skaffe folk i dag enn det var for eitt og to og tre år sidan. Det er ein kombinasjon av fleire tilhøve. Men den tilbakegangen vi ser i oljenæringa er med på å gjere oss til ein meir attraktiv arbeidsgjevar.

Stian Hårklau Fjord1

- AUKA PÅGANG: Driftssjef Stian Hårklau i Fjord1 får fleire søknader til ledige stillingar.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

– Straum motsett veg

Ein synkande oljepris råkar tilsette i oljebransjen hardt. Statoil har åleine varsla kutt på 1100 til 1400 årsverk. I tillegg kjem kutt hos underleverandørar.

– Ferjene går dei, sjølv om oljeprisen svingar litt opp og ned. Det er litt gledeleg at vi kan vere motstraums i forhold til det.

Det seier administrerande direktør Ivan Fossan i ferje- og hurtigbåtselskapet Norled. Også dei ser arbeidssøkarar kome frå riggar, supplybåtar og anna oljerelatert arbeid til dei.

– Heilt klart. Det er ein straum av søkarar motsett veg av det det var tidlegare, for då fôr dei frå oss til rigg og supply.

Folk står lengre i arbeid

Skipper Jonvald Kjerpeset og matros Knut Vidar Sætre

MÅTTE BRUKE ELDRE: Jonvald Kjerpeset (t.v.) var ein av fleire eldre som måtte trø til for å bøte på mannskapsmangelen i Fjord1. Han stod i arbeid som skipper til ferjesambandet Kjelkenes-Smørhamn vart lagt ned. Til høgre matros Knut Vidar Sætre.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Mangelen på maskinistar og styrmenn har vore stor og til tider prekær dei siste åra. Betringa næringa no opplever skuldast ikkje åleine nedgangen i oljebransjen, påpeikar matros og tillitsvald i Fjord1, Geir Offerdal.

Han viser til at pensjonsalderen for sjøfolk er heva frå 62 til 70 år.

– Vi har hatt veldig lite avgang dei siste åra. Folk står stort sett mykje lengre i arbeidslivet no enn dei gjorde for ti år sidan.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.