Ølboksar stengde tunnel

Steiggjatunnelen på fylkesveg 53 er opna att. Tunnelen mellom Årdalstangen og Øvre Årdal var ein periode stengd på grunn av 20-30 ølboksar som låg spreidde i vegbana.