Nytt tilfelle av skrantesjuke

Veterinærinstituttet har varsla Mattilsynet om mistanke om eit nytt tilfelle av skrantesjuke hos ein villrein i Nordfjella. Det melder Porten.no. Dyret blei felt under ordinær jakt, som eit ledd i den nasjonale aksjonen for å bli kvitt den dødelege sjukdomen. Seinorrådgjevar Kristin Ruud Alvseike seier ho ikkje er ovrraska, då dei forventar å finne fleire smitta villrein i dette området.